Monday, April 14, 2008

Utspel och - tystnad

När man trodde att nerverna inte kunde tvinnas ett varv till, så här några timmar innan avspark en derbydag, så kommer annan information i ett om möjligt ännu viktigare ärende. Det är bara att konstatera att det här bilr en sådan dag.

Pressmeddelandet är bara någon timme gammalt och berättar i korthet att Stockholms stad går nu till beslut för att få till stånd en ny arena för evenemang och idrott i Globenområdet. Arenan kan vara redo att invigas 2012 och ska heta Stockholmsarenan.

Okej; spontan chockattack 1. "Stockholmsarenan"? Förutom att det rent onomatopoetiskt är ett jävla pissnamn låter det inte som ett kommersiellt projekt för 2000-talet utan som någon sorts återgång till det "glada" 1900-tal då all elitidrott skulle bedrivas i kommunal regi. Till och med Swedbank Arena, eller McArena, skulle vara att föredra.

Det understryks också genom följande fras, som egentligen är betydligt allvarligare: Det utredningsarbete som ligger till grund för inriktningsbeslutet om Stockholmsarenan har visat att det finns flera skäl för staden att bygga och äga en arena i Globenområdet.

Vadå "staden bygga och äga"? Det var ju just det motsatta som var hela poängen med arenaprojektet. Nu sägs det förvisso inte ett ord om driften, som ju som bekant är det viktigaste, men det här anslaget ger oss ändå kalla kårar.
Läser man pressmeddelandet i övrigt känns det som om arenafrågan har gått i en enda stor cirkel sedan november 2006; då ett inriktningsbeslut för en ny arena i Globenområdet togs senast. Å andra sidan har marken köpts loss för 300 miljoner. Att invigning nu inte beräknas förrän 2012 gör oss hur som helst bara deprimerade.

***

En till del av dokumentet förtjänar en närmare granskning.

Kvarstående frågor
I det återstående utredningsarbetet är det flera aspekter som ska belysas närmare:

* Höjd och volym har studerats ingående – analyser av arenans detaljutformning och konstruktionsfrågor kvarstår
* Lösningar söks genomgående för att minimera det ekonomiska risktagandet för Stockholms stad
* Möjligheterna för kommersiella ytor i anslutning bedöms översiktligt som goda – detaljbedömning kvarstår
* Val av samarbetspartner för starkare utvecklingsmöjligheter>


De tre första punkterna låter helt okej i våra öron, den fjärde punkten får öronen att rodna av ångest. Det kan i och för sig vara ett spel för gallerierna, en pseudo-upphandling av något som redan är bestämt bakom skål och vägg, men om inte... var i glödheta helvete är Hammarby och AEG i det här utspelet? I Dagens Nyheter uttrycker Axén Olin att hon "hoppas" att Hammarby ska vara en samarbetspartner. Sedan vi började skriva det här inlägget har även hr informationschef stuckit upp huvudet över vattenytan och förklarat att Hammarby "välkomnar" staden som huvudägare. Och sure, fine, whatever, ägarfrågan är en sak, driftsfrågan är en annan - och för Hammarbys del betydligt viktigare - men att inte få några vettiga svar är inte nog. Det är hög tid, mycket hög tid för Hammarby att själva kommunicera ut var de står i arenafrågan idag, vilken inblandning man vill ha, vilket ansvar man kan ta. Slutar vi som hyresgäster utan driftsansvar på en kommunägd arena har vi egentligen inte kommit någonstans. Visst, större arena ger större publik- och marknadsintäkter, men samtidigt högre hyra och begränsade tillväxtmöjligheter, samtidigt som Malmö och Elfsborg och andra klubbar som i framtiden kan bli självstyrande i arenafrågan, får möjlighet att dra ifrån ekonomiskt och (inte säkert, men troligtvis) sportsligt.

Å andra sidan får Djurgården det ännu jobbigare.

Annars är det inga större negativa överraskningar i dokumentet.

***

Okej, nu tid för nyansering. Nu ska man ta vår domedagsanalys med en nypa salt, dels eftersom den kommer samma dag som årets första derby och vi är därmed inte riktigt mentalt tillräkneliga just nu, och ännu mereftersom den är baserad på ett pressmeddelande från Stockholms stad där förstås allt intresse ligger i att visa vilken sjujävla politisk handlingskraft man visar upp när man går mot (ett första) beslut i arenaprocessen.
Ytterligare ett skäl för Hammarby att ta bladet från munnen!
Och oavsett vilket är alla former av konkretisering en befrielse, bara en sådan sak som att ha en detaljerad skiss att analysera...
...om den nu är så detaljerad. Man kan ju ha utgått från en befintlig arena med rätt yttre mått och bara "droppat ner" den i Sandstuparken. Resten av området kommer självklart inte att se ut precis så där. Det finns till exempel ingen sammanbindning med Globen City (utöver att vägen glasats in), och i princip inga nya hus i övrigt (fast Söderstadion har de retuscherat bort...). Det känns som att det är en bra bit kvar tills vi vet hur arenan kommer att se ut, det här är mer av slaget "här kommer den att ligga och ungefär så här stor kommer den att bli".

Förhoppningsvis är det alldeles för tidigt att säga vad den verkligen kommer att heta; också.

***

Nu, åter ner i derbyångestträsket. Det kommer att bli en lång dag.

2 Comments:

Ångest, Hörde precis Olin på radion att hon hoppas att Bajen blir "En av samarbetsparterna"
På det som är "Nya Sthlm Stadion"

VAF_N !?

GG

4/14/2008 04:34:00 AM  

Den är i alla fall snygg. Det är vår nya också, men inte liga uppimpad som er kommer bli.

4/14/2008 07:00:00 AM  

:
:
:

BloggerHacks

<< Home