Tuesday, November 21, 2006

Dementera mera

Bra där, Bajen.
Föredömligt snabbt.
Som vi sagt så många gånger förr - ibland leker Bajen hemliga Arne in absurdum. Hemlighetsfullhet som självändamål är ofta självmål.

Media har vant sig vid att kunna skriva i princip vilken skit om helst om Hammarby, hårdvinkla och förvränga hur de vill, och nästan alltid stå oemotsagda.
Det måste bli ett slut på mobbingen nu.

Det får bli en liten guldstjärna till Hammarbys nya informationsavdelning idag.

Samtidigt kan man inte komma ifrån att det hade besparat en del möda om dementin kommit direkt till Olof Lundh, innan artikeln skrevs. Om det nu hade spelat någon roll, det vet man aldrig.
Men vi måste ju börja någonstans.

0 Comments:

:
:
:

BloggerHacks

<< Home