Monday, April 03, 2006

Dagens Billström

I en TT-intervju, publicerad bland annat på svt.se och i City, slår Annika Billström nya rekord i tunnelseende. Smaka på dessa citat.

Om Fotbollsförbundet:
Vårt stadsutvecklingsområde står inte och faller med att fotbollen har bestämt sig för att bygga en arena i Solna.
Om "felsägningen" om att skattepengar från Stockholm ingår i finansieringen av McArenan:
För det först måste jag säga att jag inte sett några papper på att Fotbollsförbundet har finansieringen klar för sin nationalarena.
[...]
Jag har fått sådana uppgifter och de har inte direkt dementerats för mig.
(hon kan inte ha läst SvD igår...)

Okej, låt oss försöka se det här kronologiskt. Den 14 december togs äntligen, efter decennier av svikna löften och för halningar, det magiska inriktningsbeslutet om en ny fotbollsarena i Globenområdet med plats för cirka 25 000 åskådare. Mot alla odds, och sannolikt tack vare AEG:s initiativ uppnås politisk majoritet. Nu ska bara utformningen arbetas fram och det ska vara klart under våren.

Så någon gång under senvintern snöar Billström in fullständigt - uppenbarligen över en natt - på ett helt annat förslag, som någon tjänsteman drömt ihop (att döma av förslagets hållfasthet skedde detta under en blöt krogkväll, på stadshuskortet).

En arena som inte ens finns på ritbordet. En arena som är placerad så att det kommer att ta 5-10 år av rättsprocesser innan ett bygge skulle kunna påbörjas. En arena som samstämmiga finansiella bedömare hävdar att det inte finns något behov av. En arena som det definitivt inte finns någon opinion för. Och - inte helt oviktigt - en arena som det aldrig, aldrig, aldrig kommer att finnas någon politisk majoritet för. Ett projekt som redan från början är dödfött.

Cynisk förhalningstaktik eller visionärt vansinne?
Döm själva.

Läs Lars Liljegrens kommentar i DN och se hur enkelt det skulle kunna vara.

8 Comments:

Är det inte dags att bilda Söderpartiet nu och göra Söder till den hemstad den ändå är för c 75000 innevånare?

I projektet ska naturligtvis ingå att se till att bygget av nya söderstadion kommer till stånd.

Är det inte jävligt märkligt att vi innevånare låter dessa låtsasstockholmare styra över våra regionala men samtidigt globala intressen i den här frågan som alla andra frågor av vikt idag.

Det som är viktiga frågor för oss Söderbor är intressant för stockholm och i vissa fall övriga landet etc.

Men det omvända dvs det som händer i övriga landet, solna etc. är inte alltid lika intressant för oss på Söder.

Låt oss bilda Söderpartiet och bryta oss loss från övriga Stockholm och visa att vi kan klara oss själva, välja våra egna politiker som kan tillvarata våra intressen.

Fullt realistiskt och tänkvärt inte sant - eller har jag missat nå´t?
/slumpen

4/03/2006 01:01:00 AM  

Fan, Borås är väl lika stort som Södermalm, och de får en ny, fin arena. Det borde inte vara något snack.

4/03/2006 01:21:00 AM  

Hejdå Billström!

*vinkar* 

Posted by Anonymous

4/03/2006 02:31:00 AM  

Dagens JäMo är inte att leka med heller...

4/03/2006 03:00:00 AM  

Att man inte ans kan följa sina egna fastslagna beslut?!?! Bilström bekräftar åter bilden av sig själv som en enväldeshärskare med psykopatiska narcissistiska drag...

"Kommunfullmäktige 23 januari 2006 4
Utl. 2006:12 Förstudien avseende uppförande av multifunktionsarena söder om
Globen, inklusive komplettering. Inriktningsbeslut.
Behovet av en renovering av det nedslitna Söderstadion skulle bli ganska dyrt.
Dessutom kom fotbollsfederationen Uefa med nya krav. Idéer om att lägga arenan
någon annan stans till exempel söder om Globen dök upp. Att ha en evenemangsarena
tyckte många var viktigt för Stockholm. Solna har uttalat intresse att utveckla Råsunda,
sammanfattade Kersti Py Börjeson bakgrunden till utlåtandet.
- Något genomförandebeslut i mars verkar inte så troligt, ansåg Åsa Romson (mp). Alla
vill säga samma saker nu som i valrörelsen sen. M och fp vill ha två fotbollsarenor. Men
bara för 25 000 åskådare vardera. Kd vill ha sin arena i Akalla.
Moderaterna är främst intresserade av en mindre arena, det är sant medgav Billy Östh
(m). Folkpartiet med Lotta Edholm i spetsen, tycker också att det är dumt att satsa på en
jättearena, särskilt när Fotbollförbundet nu vill bygga en i Råsunda, utan att några
skattepengar måste satsas alls.
- Staffan Holm, VD på Emma Telstar, säger att de aldrig kommer att flytta sina
konserter till Råsunda, refererade Annika Billström (s) och tillade att Fotbollförbundet
varken har någon finansiering för att bygga ut en arena i Råsunda eller några medel för
driften. Billström menade att det var bäst att stå redo när tillfället gavs.
- Stockholm behöver en arena! sa hon.
Mehdi Oguzsoy (v) var mindre positiv.
- En jättearena skulle bara byggas på bekostnad av skola och omsorg, sa han.
Deltog i debatten: Kersti Py Börjeson (s), Billy Östh (m), Åsa Romson (mp), Lotta
Edholm (fp), Mehdi Oguzoy (v), Ewa Samuelsson (kd) och Mats G Nilsson (m).
Votering: Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att besluta enligt följande
propositionsordning:
• Kommunstyrelsen får i uppdrag att, tillsammans med berörda nämnder och
Stockholms Stadshus AB, utse en arbetsgrupp med uppgift att ta fram underlag
för ett genomförandebeslut för en fotbollsarena som kan ersätta nuvarande
Söderstadion.
• Arbetsgruppen ska dessutom tillse att den nya arenan går att vidareutveckla till en
multifunktionsarena för 50 000 sittande, om stockholmsregionens behov av en
sådan inte tillgodoses på annan plats. En förutsättning för en sådan
multifunktionsarena är att privata aktörer och/eller andra intressenter står för en
större del av finansieringen.
Voteringen gav till resultat 80 röster mot 17. Alltså i enlighet med kommunstyrelsens
förslag."

Avslutningsvis:

"M:s, fp:s och kd:s gemensamma förslag att kommunstyrelsen ska föreslå
kommunfullmäktige besluta att
Tillsätta en arbetsgrupp i syfte att tillsammans med Djurgårdens IF:s önskemål om en
modern fotbollsarena avslogs med 50 röster mot 47."

För att få något att le åt mitt i all kaos.

/CityBajare

4/03/2006 04:25:00 AM  

"800 meter från Råsunda fotbollsstadion som därmed rivs."

Råsunda rivs... Mmm, klingar som fin musik i mina öron!

/Johan

4/03/2006 04:46:00 AM  

Det verkar inte finns så himla många kloka alternativ till Billström heller vad gäller arena-frågan...

4/03/2006 05:16:00 AM  

Very nice! I found a place where you can
make some nice extra cash secret shopping. Just go to the site below
and put in your zip to see what's available in your area.
I made over $900 last month having fun!
make extra money

4/08/2006 05:13:00 AM  

:
:
:

BloggerHacks

<< Home